MBI产品目录

名称

货号

规格

单价

A

AatⅡ

ER0997

100U

120.00

AccⅠ

ER1481

400U

400.00

AccⅡ

D1002A

100U

120.00

AflⅡ

D1003A

100U

120.00

Alu

D1004A

150U

120.00

ApaⅠ

D1005A

2000U

120.00

ApaLⅠ

D1006A

200U

120.00

AvaⅠ

D1007A

500U

300.00

AccⅢ(BspMⅡ)

D1113A

20U

120.00

AfaⅠ

D1116A

300U

120.00

B

BalⅠ

D1009A

20U

150.00

BamHⅠ

D1010A

2000U

120.00

BanⅡ

D1012A

500U

120.00

BbeⅠ

D1015A

100U

250.00

BcnⅠ

D1019A

300U

250.00

BglⅠ

D1020A

600U

120.00

BglⅡ

D1021A

2000U

360.00

BinⅠ

D1022A

150U

120.00

B pul102Ⅰ

D1023A

100U

350.00

Bsp1286Ⅰ

D1024A

150U

120.00

BstXⅠ

D1027A

200U

120.00

BsP407Ⅰ

D1107A

100U

200.00

BcaBEST RNA PCR KitRer.1.1

Drr023A

50次

1100.00

C

Cfrl3Ⅰ

D1031A

200U

120.00

ClaⅠ

D1034A

200U

120.00

D

Dra

D1037

1000U

120.00

DNA Polymerase

D2310

250U

120.00

Deoxyribonuclease

DnaseⅠ

D2210

3000U

120.00

DnaseⅠ(RNase Free

D2215

1000U

120.00

DNA Marker DL2000

D501A

100次

200.00

DNAMarker DL15000

D502A

100次

200.00

DNA Marker DL2000+1500

D503A

100次

360.00

Datp

D4026A

20umol

150.00

Dgtp

D4027A

20umol

150.00

Dctp

D4028A

20umol

150.00

Dttp

D4029A

20umol

150.00

Dntp Mixture

D4030A

3.0umol/1.28ml

100.00

E

Eco52

D1039A

100U

120.00

EcoRⅠ

D1040A

4000U

120.00

EcoO1092

D1043A

500U

120.00

H

HineⅡ(HindⅡ)

D1059A

400U

120.00

HindⅢ

D1060A

3000U

120.00

HPAⅠ

D1064A

150U

120.00

I

IPTG

D9030A

2.5g

250.00

K

KpnⅠ

D1068A

1000U

120.00

N

NaeⅠ

D1155A

150U

120.00

NcoⅠ

D1160A

250U

120.00

NdeⅠ

D1161A

400U

120.00

NotⅠ

D1166A

150U

120.00

P

PstⅠ

D1173A

3000U

120.00

PvuⅡ

D1076A

1000U

120.00

PmacⅠ

D1177A

400U

120.00

R

Rnase H

D2150

600U

300.00

RNA酶抑制剂

D2310

200U

200.00

S

SacⅠ

D1078A

500U

120.00

SacⅡ

D1079A

400U

120.00

SacⅠ

D1080A

1000U

120.00

ScaⅠ

D1084A

500U

120.00

SmaⅠ

D1085A

500U

120.00

SpeⅠ

D1086A

150U

120.00

SphⅠ

D1080A

150U

120.00

SspⅠ

 

150U

120.00

T

T4 DNA Ligase

D2011A

25000U

120.00

T4 DNA Polymerase

D2040A

50U

120.00

T4 RNA Ligase

D2050

200U

120.00

TakaRa TaqTM

DR001A

250U

200.00

TakaRa TaqTM

DR100B

1000U

500.00

TakaRa TaqTM

DR001B

1000U

720.00

TakaRa TaqTM

DR006A

200U

600.00

TakaRa ExTaqTM

DRR001A

250U

350.00

TakaRa ExTaqTM

DRR001B

1000U

1270.0

TakaRa ExTaqTM

DRR002A

125U

300.00

TakaRa ExTaqTM

DRR002B

500U

1080.0

TakaRa ExTaqTM

DRR100A

250U

280.00

TakaRa ExTaqTM

DRR100B

1000U

1000.0

TakaRaLATaqTM

DRR200A

125U

250.00

TakaRaLATaqTM

DRR200B

500U

900.00

TakaRaLATaqTM

DRR002A

125U

300.00

TakaRaLATaqTM

DRR002B

500U

1080.0

X

XbaⅠ

D1093A

1500U

120.00

XhoⅠ

D1094A

2000U

120.00

X-Gal

D9031A

0.5g

250.00

X-Gal

D9031B

2.5g

1150.0LP0021酵母粉

大龙移液器

津腾针头滤器

 溶剂过滤器

 光明无粉乳胶手套

 电子天平

 版权所有:北京瑞泽康公司  电话:010-80937931,65769960  地址:北京朝阳广渠东路  在线服务:瑞泽QQ服务  瑞泽QQ服务 备案序号:京ICP备07013078号http://www.ruizekang.com/login.php

网站管理
技术支持